دستگاه ضد سرمازدگی fogger thermal
دستگاه ضد سرمازدگی fogger thermal
کد محصول:
تعداد موجودی:۱۱عدد

دستگاه ضد سرمازدگی fogger thermal


۱

فرم ورود


توضیحات
مدل N.I.H.FT
این دستگاه بخار گرم بهمراه مواد ترمال با ریزی بین ۱-۳ میکرون را تولید و به باغ یا واحد گلخانه ای تزریق میکند. راکتور دستگاه با برق تک فاز ۲۲۰ ولت کار وکند و قادر است در هر ساعت۱۰ لیتر محلول اب و ترمال را به بخار تبدیل و با حجم بسیار بالایی مه به واحد باغ یا گلخانه ترزیق کند. بخاطر مواد ترمال ماندگاری مه ایجاد شده در محیط بیش از ۲۰ دقیقه میباشد.ماکزیمم فضای تحت پوشش ان ۴۵۰۰ متر مربع میباشد. سیستم کنترل هوشمند بر روی دستگاه میزان رطوبت و دمای کمینه و پیشنه را تشخیص و به سیستم تحلیل

عنوان

متنی برای توضیحات محصول در این قسمت نوشته شودمتنی برای توضیحات محصول در این قسمت نوشته شودمتنی برای توضیحات محصول در این قسمت نوشته شودمتنی برای توضیحات محصول در این قسمت نوشته شودمتنی برای توضیحات محصول در این قسمت نوشته شودمتنی برای توضیحات محصول در این قسمت نوشته شودمتنی برای توضیحات محصول در این قسمت نوشته شودمتنی برای توضیحات محصول در این قسمت نوشته شودمتنی برای توضیحات محصول در این قسمت نوشته شودمتنی برای توضیحات محصول در این قسمت نوشته شودمتنی برای توضیحات محصول در این قسمت نوشته شود.
متنی برای توضیحات محصول در این قسمت نوشته شودمتنی برای توضیحات محصول در این قسمت نوشته شودمتنی برای توضیحات محصول در این قسمت نوشته شودمتنی برای توضیحات محصول در این قسمت نوشته شودمتنی برای توضیحات محصول در این قسمت نوشته شودمتنی برای توضیحات محصول در این قسمت نوشته شودمتنی برای توضیحات محصول در این قسمت نوشته شودمتنی برای توضیحات محصول در این قسمت نوشته شودمتنی برای توضیحات محصول در این قسمت نوشته شودمتنی برای توضیحات محصول در این قسمت نوشته شود

مشخصات توضیحات محصول

فرستنده دمایی باغی
دستگاه پیش بینی سرمازدگی
دستگاه تولید مه سرد
دستگاه ضد سرمازدگی باغات بخاری باغی
سامانه ضد سرمازدگی . مه پاش
دستگاه ضد سرمازدگی fogger thermal
دیدگاهتان را بنویسید.