سامانه ضد سرمازدگی باغات مدل چاهک معکوسanti-frost system gradens air cold drainدرشت استی
سامانه ضد سرمازدگی باغات مدل چاهک معکوسanti-frost system gradens air cold drainدرشت استی
کد محصول:NTH.۲D
تعداد موجودی:۱۰۰عدد

سامانه ضد سرمازدگی باغات مدل چاهک معکوسanti-frost system gradens air cold drainدرشت استی


۱

فرم ورود


توضیحات
این دستگاه دارای سازه فلزی به ارتفاع۲.۵ متر و قطر ۳ متر میباشد و برای استقرار ان نیاز به فنونداسیون نمیباشد، پروانه به قطر ۲ متر با قابلیت تغییر زوایه پرتاپ باد و به دو شکل تمام برقی( ۳ فاز) و بدون برق شبکه تولید و در اختیار کشاورزان قرار میگیردو این دستگاه مخصوص زمین های پست و ناهموار و کوهپایه ای میباشد و در زمان بروز پدیده سرمازدگی، هوای سرد پایین  سطح باغ را با سرعت ۶۰ کیلومتر در ساعت به بالا پرتاب وباعث جابجایی هوای سرد پایین و هوای گرم بالا شده و و دمای محیط را متعادل و از بروز سرمازدگی جل

عنوان

نحوه عملکرد دستگاه دربرابرسرمازدگی دستگاه معمولا” درمرکزباغ ( بسته به نظرکارشناسان شرکت ) نصب میشود وبسته به فاکتورهای محیطی مختلف غالبا” بصورت شعاعی ، سطحی را به شعاع خاص درپوشش محافظت از سرما قرارمی دهد. درشب وقوع سرما معمولا” هوادرسکون وآرامش می باشد ، زمانی که دمای هوا به آستانه دمای بحرانی رسید ، دستگاه اگرازنوع هوشمند باشد بصورت کاملا” اتومات روشن می شود وشروع به مکش وزهکشی هوای سرد ساکن درسطح زمین ، مجاورت درختان باغ ومحصولات و پرتاب این هوای سرد بسمت بالای لایه وارونگی و موجب برگردادن هوای گرم محسوس لایه بالای وارونگی به سطح زمین می شود وپس ازدقایقی دمای کل محدوده را چندین درجه افزایش می دهد. این عملیات ( کارماشین ) تا آستانه طلوع آفتاب زمانی که اوج سرمازدگی است ادامه می یابد تا مانع کاهش دمای باغ شده ونتیجتا” مانع ” یخ زدگی ” ووقوع سرمازدگی شود.کاربرد دستگاه چاهک معکوس بر خلاف ماشین های مولد باد که معمولا” درباغات با تپوگرافی زمین صاف وهموارنسب میشوند ، میتوان درباغات ناهمواروشیب دار ( تپه ای ودره ای ) نصب وراه اندازی نمود.بعضی انواع این دستگاه ( نوع ثابت ) آن بعضا” نیاز به نصب برروی فنداسیون بتنی دارد که به راحتی قابل اجرا می باشد.عملیات نصب نیزتوسط جرثقیل انجام می شود و کلیه قطعات ماشین توسط کارشناسان این شرکت انجام می گیرد.

مشخصات توضیحات محصول

فرستنده دمایی باغی
دستگاه پیش بینی سرمازدگی
دستگاه تولید مه سرد
دستگاه ضد سرمازدگی باغات بخاری باغی
سامانه ضد سرمازدگی . مه پاش
دستگاه ضد سرمازدگی fogger thermal
دیدگاهتان را بنویسید.