advertise
سامانه ضد سرمازدگی باغات مدل سیارANTI-FROST SYSTEM GRADENS TOW  AND BLOWER
سامانه ضد سرمازدگی باغات مدل سیارANTI-FROST SYSTEM GRADENS TOW  AND BLOWER
سامانه ضد سرمازدگی باغات مدل سیارANTI-FROST SYSTEM GRADENS TOW  AND BLOWER
سامانه ضد سرمازدگی باغات مدل سیارANTI-FROST SYSTEM GRADENS TOW  AND BLOWER
سامانه ضد سرمازدگی باغات مدل سیارANTI-FROST SYSTEM GRADENS TOW  AND BLOWER
سامانه ضد سرمازدگی باغات مدل سیارANTI-FROST SYSTEM GRADENS TOW  AND BLOWER
سامانه ضد سرمازدگی باغات مدل سیارANTI-FROST SYSTEM GRADENS TOW  AND BLOWER
سامانه ضد سرمازدگی باغات مدل سیارANTI-FROST SYSTEM GRADENS TOW  AND BLOWER
سامانه ضد سرمازدگی باغات مدل سیارANTI-FROST SYSTEM GRADENS TOW  AND BLOWER
کد محصول:NTH.۴E
تعداد موجودی:۱۰۰عدد

سامانه ضد سرمازدگی باغات مدل سیارANTI-FROST SYSTEM GRADENS TOW AND BLOWER


۱

فرم ورود


توضیحات
این دستگاه دارای ساز فلزی با قابلیت حمل و موبیل میباشد. دستگاه دارای موتور هیدرولیکی و بازو های قابل تغییر و دمنده ای به قطر ۲ متر را جهت دمیدن هوای گرم بالای سطح زمین تا ارتفاع ۱۰ متر بالا میبرد. و به شکل ۳۶۰ درجه دوران دستگاه، هوای فشرده را تحت زاویه خاص با سرعت ۲۳ متر بر ثانیه به سطح پایین پرتاپ میکند. سیستم پروانه دستگاه با یک موتور گازوئیلی هوشمند شده کار میکند و حسگر های موجود بر روی پروانه و محیط تغییرات جوی را رصد و به محض مشاهده تغییرات، سامانه ان دستور استارت و خارج کردن هوای سرد از مح

عنوان

این دستگاه محصر بفرد بوده و قابلیت حمل و انتقال به مکان مناسب جهت بهره برداری را دارد. در باغاتی که امکان حفاظت توسط باغدار در طور شبانه روز  میسر نباشد. این دستگاه کارایی بسیار مناسبی خواهد داشت. چرا که بعد از طی زمان سرمازدگی قابلیت انتقال به انبار و مکان امن را دارد و از مزایای ان استفاده دز سم پاشیو مه پاشی است و اگر باغدار در کنار شغل باغداری  واحد  گاوداری  نیز داشته باشد . برای خنک کردن محیط گاو ها در فصل گرما بسیار مناسب  خواهد بود. دستگاهی با کاری بسیار عالی.

مشخصات توضیحات محصول

فرستنده دمایی باغی
مقایسه
دستگاه پیش بینی سرمازدگی
مقایسه
دستگاه تولید مه سرد
مقایسه
سامانه ضد سرمازدگی . مه پاش
مقایسه
دستگاه ضد سرمازدگی fogger thermal
مقایسه
دیدگاهتان را بنویسید.